Loading...

Kölcsönzési feltételek

Kiadta a SALI-DARU kosaras gépkocsi kölcsönző Kft. 2017. május 25-én.

1. A ki- és beállás óradíjjal számlázandó, Budapesten 1-1 óra, vidékre a tényleges menetidőt számoljuk, a telephelyről való indulással. Budapesten kívüli munkavégzés esetén az E-útdíj összege a megrendelőt terheli.

2. A legkisebb - cégünk által kiszámlázott - összeg 3 órának megfelelő bérleti díj, függetlenül a munkavégzés időtartamától. (A 3 órába benne van a ki- és beállás.)

3. Minden megkezdett óra teljes órabérrel értendő.

4. A megrendelés díjmentes lemondását csak abban az esetben tudjuk elfogadni, ha azt a gép helyszínre indulása előtt bejelentik. Ellenkező esetben cégünk a ki- és beállás díját kiszámlázza az 1. pontban leírtak szerint.

5. A kosaras emelők minden, az előírásoknak megfelelő papírokkal rendelkeznek, melyeket a munkaterületen lehet ellenőrizni.

6. Munkatársaink mind szakmailag, mind munkavédelmileg képzettek, ezért a gép körzetében kérjük a kezelő utasításai minden esetben szíveskedjenek betartani. A kezelő utasításainak megszegéséből eredő mindennemű kárért Bérlő teljes felelősséggel tartozik.

7. Bérlő felel minden általa vagy munkavállalói által, a Bérbeadó tulajdonát képző gépjárműben, valamint eszközben okozott kárért, Bérlő köteles az okozott károk Bérbeadó részére történő megfizetésére, Az okozott károk kijavíttatására kizárólag Bérbeadó jogosult, Bérlő költségén.

8. Cégünk a feladatai ellátásához felelősségbiztosítással rendelkezik.

9. Területfoglalásra kötelezett helyszíneken a szükséges engedély(ek) beszerzése a megrendelő feladata. Ennek hiányából eredő költségeket a megrendelő köteles vállalni.

Budapest, 2017. május 25.

Lepsényi Zoltán
ügyvezetõ